Kompiuterinė pagalba
8 611 53650
lt en
Jūsų prekių krepšelis tuščias

Privatumo politika

UAB „NKC“ turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė UAB „NKC“, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba UAB „NKC“ veiklos planavimui ir analizei.

UAB „NKC“ taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais UAB „NKC“ veiklos ribose.
Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su UAB „NKC“ taisyklėmis ir su jomis sutinku“).

Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Pirkimo-pardavimo sutarties, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo.

Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.